กรมสุขภาพจิตส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลากับครอบครัวในช่วงวันหยุดสงกรานต์

     นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า แม้ในปัจจุบันการกระจายการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าไปยังพื้นที่ต่างๆ จะดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อน ซึ่งก่อให้เกิดงานและรายได้ ทำให้ประชากรไม่ต้องย้ายถิ่นเพื่อไปหางานทำ แต่ขณะนี้ก็ยังคงมีคนจำนวนมากที่ย้ายถิ่นฐาน และต้องแยกจากจากครอบครัวของตนเอง โดยมีความคาดหวังว่า จะสามารถเข้ามาหางานทำในเมือง เพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และจุนเจือครอบครัวได้ ซึ่งคนกลุ่มนี้มักเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องทำงานอย่างหนัก และมีความเครียดสูงจากการแข่งขันในสังคม และความคาดหวังในตนเอง

    และช่วงสงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน เป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้เวลานี้ ในการพักผ่อนและกลับภูมิลำเนาของตัวเอง ซึ่งการได้กลับไปเจอหน้าครอบครัวของตนเองนั้น จะเป็นการช่วยเติมกำลังใจให้กับทั้งตนเองและครอบครัว การได้อยู่กับสมาชิกของครอบครัวที่จากกันไปนานจะทำให้ตนเองรู้สึกว่า การทำงานที่ผ่านมานั้นมีความหมาย ได้รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากความวุ่นวายในตัวเมืองสู่ความสงบเงียบ พักผ่อนสมอง และหยุดคิดเรื่องงาน

     นอกจากนั้น ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย แต่สุดท้ายแล้ว หากไม่สามารถเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวได้ เนื่องจากติดภาระงานที่สำคัญ การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อแสดงความรักและความห่วงใย ก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว


ขอบคุณ
ข่าวสังคม โดย www.pr.moph.go.th
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://pr.moph.go.th/?url=main/index