กรมสุขภาพจิต เตีรยมพร้อมดูแลประชาชนในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งในพื้นกทม.และตจว.

    นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิต มีความพร้อมระดับสูงในการดูแลประชาชน ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยจัดทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท ปฏิบัติงานร่วมกับทีมด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆเพื่อดูแลประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยทีมมีหน้าที่เฝ้าระวังสังเกตอาการผู้ร่วมงาน หากพบอาการผิดปกติจะเข้าให้การช่วยเหลือ และส่งอย่างทันท่วงที ตามหลักการปฐมพยาบาลทางใจ 3 ส. ใน คือ สอดส่องมองหา (Look) ใส่ใจรับฟัง (Listen) และ ส่งต่อเชื่อมโยง (Link) รวมทั้งจะประสานกับ ทีมปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีอาการทางกายด้วย

   หากพบว่ามียาไม่เพียงพอ สูญหาย หรือ ญาติไม่มั่นใจว่าจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้ในช่วงพระราชพิธีสำคัญนี้ ขอให้ติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อขอรับยาเพิ่ม หรือขอรับคำปรึกษาในการดูแลจากจิตแพทย์ และบุคลากรสุขภาพจิต รวมทั้งอาจพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการดูแลในโรงพยาบาลจิตเวชเป็นกรณีพิเศษ
อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้คำแนะนำเพิ่มเติม สำหรับประชาชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่าควรมีการเตรียมความพร้อมด้านทางจิตใจ และสุขภาพทั่วไป ดังนี้
ว่า 1.ประเมินสภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วยของตนเองทั้งทางกายและจิตใจ
2. เตรียมร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอนหรือนอนดึกเป็นเวลาติดต่อกันหลายวัน
3. เขียนชื่อ ที่อยู่ โรคประจำตัว และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ พกติดตัวในวันเข้าร่วมงานพระราชพิธี
4. พกหมวกหรือร่มติดตัวไปด้วยเพื่อใช้กันแดดและกันฝน
5. พกอาหารที่ไม่บูดเสียง่าย และน้ำดื่มติดตัว

6. สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี อยู่ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดี และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีแดดแรง
7.พกผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนหนู สำหรับชุบน้ำเช็ดหน้า และตัวหากต้องอยู่ในที่มีอากาศร้อนและอบอ้าวเป็นเวลานาน
8. ผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้นำยารักษาโรคที่มีซองยาและระบุชื่อยาประจำตัวพกติดตัวมาด้วย และหากเดินทางมาเป็นหมู่คณะให้แจ้งการมีโรคประจำตัวให้ผู้ประสานงานของกลุ่มหรือเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เดินทางมาด้วยทราบ 9. หากเกิดอาการ วิงเวียน หน้ามืดจะเป็นลม มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หายใจเร็ว ตัวร้อนกระหายน้ำมาก ใจสั่น มือสั่น เป็นตะคริว ให้รีบบอกอาการกับผู้ประสานงานกลุ่มญาติพี่น้อง และสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทีมแพทย์เดินเท้าและจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์บริเวณการจัดงานพระราชพิธี และกรณีมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพ 1323 หรือ 1669 ได้ตลอดเวลา 10. ในระหว่างการเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ ถ้ารู้สึกตึงเครียด ใจสั่นกว่าปกติจนควบคุมตนเองไม่ได้ ให้แจ้งญาติ เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ ซึ่งมีทีมดูแลจิตใจประจำอยู่เพื่อการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ขอบคุณ 
ข่าวสังคม โดย www.pr.moph.go.th
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://pr.moph.go.th