สธ. จัดโครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมแนะ 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง

นายแพทย์ ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” สร้างกระแสให้ประชาชนตื่นตัว และตระหนักในการดูแล และใส่ใจตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง รวมทั้งอยากให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพิ่มการเคลื่อนไหว ลดการเนือยนิ่ง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มขึ้น อาทิ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคอ้วน โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลก


นายแพทย์ ปิยะสกล

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง และภาคเอกชน จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้กับประชาชน โดยในภูมิภาค 7 สนามได้จัดวิ่งแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2562 ได้แก่ สนามโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ลพบุรี ลำปาง อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และสนามโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานี และสนามคุ้งบางกะเจ้า โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นสนามสุดท้าย 8 จังหวัด มีประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 8 สนาม จำนวน 1.5 หมื่นคน


วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง

ทั้งนี้สำหรับหลัก 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง
ได้แก่ 5 ทำ คือ
1.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป 2.ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด
3.กินผักผลไม้ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารที่บริโภคแต่ละมื้อ
4.รับประทานอาหารหลากหลายประเภท
5.ตรวจร่างกายเป็นประจำ ส่วน
และ 5 ไม่ คือ
1.ไม่สูบบุหรี่หรือสูดดมควันบุหรี่
2.ไม่มั่วเซ็กซ์
3.ไม่ดื่มสุรา
4.ไม่ตากแดดจ้า
5.ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ
ทั้งนี้โรคมะเร็งที่พบมากในเพศหญิง คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับ ส่วนในเพศชาย คือ โรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก


วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง

กระทรวงสาธารณสุข

วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง