แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ ๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จประทับรพ.จุฬาฯ

      แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราขาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๔

     ตามที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราขาทินัดดามาตุ ได้เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อคืนวันศุกร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อรักษาพระอาการพระโลหิตออกที่พระสมอง และความดันพระโลหิตสูง

  วันนี้ คณะแพทย์ที่ถวายการรักษาได้แจ้งว่า พระอาการโดยรวมดีขึ้นโดยลำดับทรงรู้พระองค์ดีขึ้น สามารถเคลื่อนไหวพระวรกายได้มากขึ้น ความดันพระโลหิตและการเต้นของพระหทัยอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่มีพระอาการแทรกซ้อน คณะแพทย์มีความเห็นว่ายังสมควรได้รับการรักษาด้วยกายภาพบำบัดต่อไป จึงได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อรับการฟื้นฟูพระวรกาย และทรงงดพระกรณียกิจต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง