แพทย์เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประชุมวิดีโอทางไกลกับนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วประเทศและได้ประชุมผู้แทนจากทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจาก 6 โซนให้ประชาชนที่มาร่วมงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และร่วมกิจกรรมของทุกจังหวัดได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดีที่สุด

  นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย กล่าวต่อว่า ในส่วนกลาง ได้เตรียมทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์จากกรมการแพทย์และทีมจากโรงพยาบาลในเขตปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมจัดบริการประชาชนร่วมกับกองแพทย์หลวงสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมแพทย์เหล่าทัพ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน และมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง โดยใน 6 โซนมีทีมแพทย์ตรวจรักษาประจำจุดบริการทางการแพทย์ที่รวม 72 จุด ทีมคัดกรองด้านสุขภาพจิต ประจำจุดคัดกรอง 21 จุด

รวมทั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว ทั้งทีมกู้ชีพระดับพื้นฐาน ทีมกู้ชีพระดับสุง ทีมแพทย์เดินเท้า และทีมเอ็มแคท ระบบสื่อสาร พาหนะ และเส้นทางเคลื่อนย้ายทั้งทางบก และทางน้ำ โรงพยาบาลรับส่งต่อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็ว รวมทั้งให้กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ประสานการทำงานกับกรุงเทพมหานคร ในการดูแลสุขาภิบาลอาหาร น้ำ สุขา การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อน