งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สังคม

แพทย์เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แพทย์เตรียมความพร้อมกับประชุมทางไกลกับโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อดูแลประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดีที่สุด

Read More