ประชาชน

สังคม

ประกาศข่าวดีเรือด่วนเจ้าพระยาจะเปิดให้บริการฟรี 4-6 พ.ค. 62 ประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประกาศข่าวดีเรือด่วนเจ้าพระยาจะเปิดให้บริการฟรี 4-6 พ.ค. 62 ประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Read More
สังคม

กรมสุขภาพจิต เตีรยมพร้อมดูแลประชาชนในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งในพื้นกทม.และตจว.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อม ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยจัดทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทเพื่อดูและประชาชนผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

Read More
สังคม

แพทย์เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แพทย์เตรียมความพร้อมกับประชุมทางไกลกับโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อดูแลประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดีที่สุด

Read More