พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สังคม

กรมสุขภาพจิต เตีรยมพร้อมดูแลประชาชนในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งในพื้นกทม.และตจว.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อม ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยจัดทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทเพื่อดูและประชาชนผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

Read More