ภาพติดวิญญาณ

สังคม

เฉลยแล้ว ที่มาภาพติดวิญญาณบ้านสาวใหญ่ สิ้นใจในบ้าน 6 เดือน

จากคดีพบศพ นางทิพาพัตร์ ฟักสุข ซึ่งเสียชีวิตมาแล้ว 6 เด […]

Read More