มะเร็ง

สังคม

สธ. จัดโครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” พร้อมแนะ 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง

สธ.การจัดโครงการครั้งนี้ขึ้น มุ่งเห็นอยากให้ประชาชนห่างไกลจากโรคมะเร็ง และมีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งบอกสิ่งที่ควรทำ 5ข้อ และ สิ่งที่ไม่ควรทำ 5 ข้อ เพื่อป้องกันการโรคมะเร็ง

Read More