สั่งย้าย

สังคม

กระทรวงมหาดไทย สั่งเด้ง “สมยศ” นายกเทศมนตรีเมืองเบตง

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 62 มีการเผยแพร่คำสั่งจากรัฐมนตรีว่ […]

Read More