สำนักพระราชวัง

สังคม

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ ๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จประทับรพ.จุฬาฯ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราขาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พระอาการโดยรวมดีขึ้นโดยลำดับทรงรู้พระองค์ดีขึ้น สามารถเคลื่อนไหวพระวรกายได้มากขึ้น

Read More