กู้เงิน ธ.ก.ส

อัตราต่อปี:

5-20%

รายได้ของผู้กู้:

จาก 8000 บ.

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-120 เดือน

สมัครทันทีเลย

อยากกู้เงิน ธ.ก.ส มีสินเชื่ออะไรน่าสนใจ ฑนาคารปล่อยเงินกู้ประเภทไหนบ้าง 2022

ธนาคารธกสหรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรเป็นธนาคารของรัฐบาล ที่ให้บริการเหมือนกับธนาคารเอกชนทั่วไปครับและเน้นการบริการให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นหลักแต่บุคคลทั่วไปก็สามารถใช้บริการของธนาคารได้เช่นเดียวกันในปัจจุบันธนาคารธกสมีโครงการสินเชื่อหลายประเภทโดยจะแบ่งเป็นในส่วนของลูกค้าบุคคล ลูกค้าผู้ประกอบการและกลุ่มสหกรณ์หรือองค์กรการเกษตรต่าง ๆ เพื่อให้บริการครอบคลุมและทั่วถึง ลักษณะสินเชื่อ กู้เงินสดธนาคาร ที่ถือว่าเป็นบริการเงินด่วน 2565 ที่ได้รับความสนใจและตอบโจทย์กับผู้มีรายได้น้อย โดยไม่ใช่เกษตรกร ก็มีอยู่ 3 แบบ

สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้

สำหรับบริการ เงินกู้ธกส นี้จะเป็นบริการสำหรับ กลุ่มผู้ที่มีอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นสินเชื่อสำหรับพี่วินนั่นเอง มีวงเงิน เริ่มต้นให้พี่ 10,000 บาท ส่วนสูงสุดนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบอื่นของผู้กู้ประกอบกันครับ และอัตราดอกเบี้ยก็ลดต้นลดดอก  เงื่อนไขหลักที่จะประกอบการพิจารณาสำหรับสินเชื่อนี้ คือจะต้องมี การขึ้นทะเบียน เป็นผู้ขับมอเตอร์ไซค์วินอย่างถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบก และมีการใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

เป็นอีกหนึ่งบริการสินเชื่อสำหรับ ผู้ที่มีบัญชีฝากเงินกับทางธนาคารโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรกร โดยสามารถกู้เงินได้สูงสุดร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ของเงินฝากซึ่งผู้กู้นั้นจะต้องมียอดเงินในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป และอัตราดอกเบี้ยจะคิดเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชี ที่ลูกค้าเปิดกับทางธนาคารไม่ว่าจะเป็นเงินฝากประจำ หรือเงินฝากออมทรัพย์ โดยจะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกร้อยละ 2 บาทต่อปี หรือจะใช้สลากออมทรัพย์ของธนาคารธ.ก.ส. เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันก็สามารถทำได้ครับ ระยะเวลาในการผ่อนชำระนั้นไม่เกิน 12 งวด

นี่คือบริการสินเชื่อเงินสดฉุกเฉินสำหรับบุคคลทั่วไปหรือประกอบอาชีพพิเศษตามที่ธนาคารระบุไว้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ผู้ที่มีรายได้น้อยแต่เงื่อนไขนั้นค่อนข้างจะแตกต่างจากธนาคารอื่นอยู่บ้างก็จะต้องดูข้อมูลในแต่ละสินเชื่อด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะปล่อยอนุมัติเงินกู้ให้กับพี่น้องเกษตรกร เพราะจะมีบริการเงินกู้ที่หลากหลายสำหรับกลุ่มอาชีพทำการเกษตรโดยตรง แต่ก็ยังมีสินเชื่อที่ ให้กลุ่มผู้ประกอบการ เช่นสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์สินเชื่อ SME การเกษตร สินเชื่อธุรกิจรายย่อยที่สามารถ ยื่นกู้กับธนาคารได้โดยเงื่อนไขต่างๆนั้นแนะนำให้ติดต่อสอบถามกับทางธนาคารโดยตรงนะครับ

เพราะในปี 2022 นี้ทางธนาคาร เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่เข้าร่วมกับทางภาครัฐบาลให้เงินกู้ในโครงการฉุกเฉินเนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ดังนั้นก็จะมีการให้กู้เงินรายวันในเงื่อนไขพิเศษกับทุกกลุ่มลูกค้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปเกษตรกรหรือธุรกิจ sme ธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆซึ่งเงื่อนไขนั้นแนะนำเลยว่าสอบถามจากทางธนาคาร จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดเพราะถือว่า เป็นสินเชื่อในโครงการพิเศษ


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

อัตราต่อปี:

3-28%

รายได้ของผู้กู้:

จาก 7000 บ.

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-120 เดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราต่อปี:

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

รายได้ของผู้กู้:

จาก 5000 บ.

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-36 เดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราต่อปี:

4-28%

รายได้ของผู้กู้:

จาก 8000 บ.

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-60 เดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม