สินเชื่อซิตี้แบงก์

อัตราต่อปี:

12-28%

รายได้ของผู้กู้:

จาก 12000 บ.

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-36 เดือน

สมัครทันทีเลย

โปรโมชั่นโดนใจต้องสินเชื่อซิตี้แบงก์

การปล่อยสินเชื่อของแต่ละธนาคารจะมีข้อได้เปรียบหรือข้อเสียเปรียบแตกต่างกันไป ทำให้ลูกค้าจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนและเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด โดยสิ่งที่ทางธนาคารปล่อยออกมาตามเงื่อนไขมักจะมีความแตกต่างที่ดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อน หรือเกณท์ในการสมัครอย่างเงินเดือนขั้นต่ำ เป็นต้น แต่สินเชื่อซิตี้แบงก์นี้สร้างความแตกต่างให้โดดเด่นขึ้นด้วยการสร้างโปรโมชั่นที่น่าสนใจออกมาให้สิทธิประโยชน์กับลูกค้า

สินเชื่อซิตี้แบงก์หรือสินเชื่อบุคคลซิตี้แบงก์นี้ได้เปิดโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 ให้ได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 200,000 บาทเมื่อแนะนำเพื่อนเข้ามาสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้แบงก์ต่อ ซึ่งถือเป็นโปรโมชั่นที่ฉลาดมากทีเดียวเพราะสามารถให้โปรโมชั่นที่แตกต่างจากที่อื่น โดยการให้ผลประโยชน์ที่ดีกับลูกค้าเดิมและได้รับการโฆษณาแบบปากต่อปากอย่างมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าใหม่จากการเจาะกลุ่มลูกค้าที่จะมีการบอกต่อสินเชื่อซิตี้แบงก์นั่นเอง โดยการแนะนำนี้จะทำได้เมื่อเป็นลูกค้าเดิมของสินเชื่อซิตี้แบงก์ แนะนำเพื่อนได้สูงสุด 10 ท่านและผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนหลังการอนุมัติสินเชื่อซิตี้แบงก์ไม่เกิน 90 วัน เงื่อนไขอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของทางสินเชื่อซิตี้แบงก์

แต่หากว่าไม่เข้าข่ายโปรโมชั่นโดนใจแบบนี้หรือพลาดโปรโมชั่นนี้แล้วก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะการสมัครสินเชื่อซิตี้แบงก์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ให้ความคุ้มค่าแม้ไม่ได้สิทธิประโยชน์จากโปรโมชั่น สินเชื่อซิตี้แบงก์นี้เปิดให้สมัครสำหรับผู้ถือสัญชาติไทยอายุ 21 ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ถือเป็นขั้นต่ำที่เกณท์ค่อนข้างสูง แต่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่สูงตามเกณท์ไปด้วยคือ ได้รับวงเงิน 1.5 เท่า หากผู้สมัครมีเงินเดือนไม่ถึง 30,000 บาท แต่หากว่ามีเงินเดือนเกินจากนั้นจะได้รับวงเงินสูงถึง 5 เท่า นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือมีอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุดที่ 7.99% และสูงสุดที่ 28% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สิ่งที่ผู้สมัครจะได้จากสินเชื่อซิตี้แบงก์นั้นก็ถือว่าคุ้มค่าโดยไม่ต้องมีโปรโมชั่นและปรับลดได้เหมาะกับความต้องการ

ดังนั้นสินเชื่อซิตี้แบงก์จึงเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ต้องการสร้างความแตกต่าง เข้าใจในความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าที่มีภาระค่าใช้จ่ายให้ดูแลไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล การใช้จ่ายส่วนตัวหรือการปรับปรุงที่พักอาศัย จึงออกแบบโปรโมชั่นมาเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้ามากขึ้น รวมถึงการออกแบบเงื่อนไขของสินเชื่อซิตี้แบงก์เองที่สมัครง่าย ได้ไว อนุมัติวงเงินอย่างมีหลักเกณท์เชื่อถือได้ว่าเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอน


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

อัตราต่อปี:

8-28%

รายได้ของผู้กู้:

จาก 9000 บ.

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-84 เดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราต่อปี:

20-28%

รายได้ของผู้กู้:

จาก 8000 บ.

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-36 เดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราต่อปี:

ไม่มีดอกเบี้ย

รายได้ของผู้กู้:

จาก ไม่จำกัด

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-180 วัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม