สินเชื่อกรุงไทย

อัตราต่อปี:

14-28%

รายได้ของผู้กู้:

จาก 9000 บ.

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-48 เดือน

สมัครทันทีเลย

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อนรู้ใจช่วงโควิด 19

ท่ามกลางสภาวะเชื้อโรคโควิด 19 แพร่ระบาดนี้ ประเทศไทยจำเป็นต้องออกมาตรการต่างๆ มากมายมาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค มีการปิดกิจการต่างๆ ชั่วคราวเพื่อลดการใกล้ชิดของผู้คนซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการติดต่อของไวรัสได้  เพื่อที่จัผ่านวิกฤติครั้งใหญ่ของปี 2022 นี้จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน และประชาชนก็ให้การช่วยเหลือกันและกันมาโดยตลอดเพื่อให้รอดพ้นจากภัยการระบาดของเชื้อโรคครั้งใหญ่ในปีนี้ ไม่เพียงแต่มาตรการในการป้องกันสุขภาพ แต่ยังมีหลายหน่วยงานได้ออกโครงการมากมายเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคด้วย หนึ่งในนั้นคือธนาคารกรุงไทยที่ปล่อยสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วนกรุงไทย เพื่อวิกฤติปี 2022 นี้โดยเฉพาะ นั่นคือสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดเป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่มีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่หยุดชะงักเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจสปา เป็นต้น โดยสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 19 นี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2% นาน 2 ปี ได้รับวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนที่เข้ามาช่วยเหลือภาคธุรกิจได้มากทีเดียว นอกจากนี้ สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 19 ยังยกเว้นและฟรีค่าธรรมเนียมหลายอย่าง ทั้งฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 4 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front End fee ยกเว้นค่าธรรมเนียม Management Fee และไม่เสียค่าที่ปรึกษาสินเชื่อ อีกทั้งยังให้บริการ Cash Management Package ในการรับ โอนและจ่ายโดยไม่เสียค่าบริการนานถึง 1 ปีอีกด้วย เรียกได้ว่านอกเหนือจากวงเงินที่สูงในอัตราดอกเบี้ยที่จับต้องได้ บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลยังยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายและได้เงินเข้ามาช่วยเหลือในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น

ซึ่งนอกจากการมีสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดนี้ ทางธนาคารกรุงไทยยังมีมาตรการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอีกหลายมาตรการ เช่นการประกาศพักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน ให้กับลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท และยังให้การสนับสนุนสินเชื่อใหม่ หรือ Soft Loan เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ให้ลูกค้าได้เสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจต่อไป ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 2% และยกเว้นดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกอีกด้วย

สินเชื่อกรุงไทยจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ทางธนาคารได้ปล่อยมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบครั้งใหญ่ของปี 2022 ได้อย่างดี ด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าและยังเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการใช้เงินให้กับลูกค้าได้ผ่านพ้นวิกฤติอันหนักหนานี้ไปได้ด้วยดี


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

อัตราต่อปี:

12-28%

รายได้ของผู้กู้:

จาก 11000 บ.

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-60 เดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราต่อปี:

14-28%

รายได้ของผู้กู้:

จาก 9000 บ.

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-48 เดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราต่อปี:

8-28%

รายได้ของผู้กู้:

จาก 9000 บ.

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-72 เดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม