สินเชื่อธนชาต

อัตราต่อปี:

12-28%

รายได้ของผู้กู้:

จาก 8000 บ.

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-72 เดือน

สมัครทันทีเลย

แนะนำสองสินเชื่อโดดเด่นของสินเชื่อธนชาติ

ธนาคารธนชาติเป็นธนาคารที่ปล่อยกู้สินเชื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างมาก เพราะจนถึงปี 2565 นี้ได้มีการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ต่างๆ ออกมาหลายสินเชื่อด้วยกัน ทั้งสินเชื่อบุคคลเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนตัว สินเชื่อบ้านแลกเงินที่ใช้บ้านเป็นหลักประกันเมื่อต้องการเงินก้อนเร่งด่วน แต่สินเชื่อที่โดดเด่นและเป็นสินเชื่อเงินสดฉุกเฉินแนะนำของสินเชื่อธนชาติคือสินเชื่อธนชาติรถแลกเงินและสินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา

กล่าวถึงสินเชื่อธนชาติรถแลกเงินแล้วน่าจะเป็นสินเชื่อที่คุ้นหูคุ้นตากันมากที่สุดสินเชื่อหนึ่งของสินเชื่อธนชาติ นับเป็นสินเชื่อเด่นชูโรงของธนาคารธนชาติเช่นกัน สินเชื่อรถแลกเงินนี้เป็นสินเชื่อที่มีข้อดีคือผ่อนสบายเพียงแสนละ 59 บาทต่อเดือนและผ่อนได้นานสูงสุด 72 เดือน กู้เงินธนาคารซื้อรถมีโอกาสได้รับวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน อีกทั้งหากมีคุณสมบัติตามที่กำหนดก็ไม่จำเป็นต้องหาผู้ค้ำประกัน รับทั้งรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 16 ปีและรถกระบะที่จดทะเบียนใช้งานมาไม่เกิน 16 ปี โดยต้องไม่ใช่รถรับจ้าง

ส่วนสินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษาของสินเชื่อธนชาตินี้อาจไม่คุ้นหูกันเท่าสินเชื่อธนชาติรถแลกเงิน แต่ก็เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อแนะนำจากธนาคารธนชาติเช่นกัน สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษาของสินเชื่อธนชาตินี้มีเพื่อให้กู้ยืมเงินในการศึกษาต่อของตนเองระดับชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกในทุกหลักสูตรและทุกสถาบันภายในประเทศ เป็นสินเชื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์คือวงเงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท ได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทและวงเงินสินเชื่อ 100 % ของค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ระยะเวลาในการกู้ก็ยาวนานครอบคลุมหลักสูตรได้ คือไม่เกิน 8 ปี อีกทั้งไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้อีกด้วย

โดยสินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษาเป็นสินเชื่อธนชาติที่ต้องการผู้ค้ำประกันเข้าเกณท์อายุเกิน 20 ปีและเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนจะไม่เกิน 65 ปี แต่หากเป็นมารดาหรือบิดาจะไม่จำกัดอายุ มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือนหรือประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 2 ปี เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือนถือเป็นเกณท์ที่ค่อนข้างง่ายและได้รับวงเงินอย่างเต็มที่ เสริมสร้างให้การศึกษาเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถต่อยอดได้อีกในอนาคต

ทั้งสองสินเชื่อจึงเป็นสินเชื่อที่แนะนำของสินเชื่อธนชาติ ทั้งสินเชื่อเพื่อการสนับสนุนทางการศึกษาที่สามารถเปิดโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือการศึกษาต่อระดับสูงเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ที่ต้องการ และสินเชื่อธนชาติรถแลกเงินซึ่งถือเป็นสินเชื่อที่โดดเด่นของธนาคารธนชาติและหาสินเชื่อเงินสดที่คุ้มค่าน่าเชื่อถือเป็นอันดับต้นๆ ของบรรดาสินเชื่อรถแลกเงิน ให้ลูกค้าได้มีความพร้อมและคงสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างครอบคลุม


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

อัตราต่อปี:

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

รายได้ของผู้กู้:

จาก 5000 บ.

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-36 เดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราต่อปี:

3-28%

รายได้ของผู้กู้:

จาก 7000 บ.

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-120 เดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราต่อปี:

ไม่มีดอกเบี้ย

รายได้ของผู้กู้:

จาก ไม่จำกัด

ระยะเวลากู้เงิน:

-1-270 วัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม